GEMA™ Compatible 342 Injector Parts

Categories: ,
  • Description

Description


KEY BRS PART PART DESCRIPTION
1 BG39.6513 BG106513 CHECK VALVE
2 BG39.0305
BG39.6507
BG000305
BG106507
INSERT SLEEVE, TEFLON
3 BG39.0343 BG000343 HOSE CONNECTION, HDPE/Teflon
4 BG39.0364 BG000364 NUT CONNECTION
5 BG39.6701 BG106701 QUICK DISCONNECT 4×6 mm
6 BG39.0345 BG000345 NUT CLAMP
7 BG39.0323 BG000323 NIPPLE
8 BG39.0317 BG000317 NOZZLE
9 BG39.0371 BG000371 QUICK DISCONNECT 4×6 mm
9 BG39.0372 BG000372 QUICK DISCONNECT 6×8 mm
10 BG39.0370 BG000370 QUICK DISCONNECT MALE (male thread)
10 BG39.0370-02 BG000370-02 QUICK DISCONNECT FEMALE (female thread)
11 BG39.0325 BG000325 ELBOW
Print Friendly, PDF & Email